Edukacja filmowa

Po przekształceniu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w państwową instytucję kultury od 1 stycznia 2013 roku głównym przedmiotem jej statutowej działalności jest edukacja i upowszechnianie kultury filmowej. Realizacji celów statutowych przyświeca idea instytucji otwartej dla różnych grup społeczeństwa zainteresowanych filmem jako gatunkiem sztuki i współuczestniczącej w tworzeniu spójnej i wszechstronnej wizji edukacji filmowej w zakresie upowszechniania dorobku polskiej sztuki filmowej i wiedzy o polskim filmie.

Dzięki potencjałowi zaplecza filmowego oraz współpracy z czołowymi twórcami  i specjalistami filmowymi, prowadzone przez Wytwórnię przedsięwzięcia edukacyjne mają wysoki poziom merytoryczny. Edukacja w miejscu, które w ciągu ponad pół wieku swojej historii skupiło najwybitniejszych twórców polskiego kina, dziś przyciąga i kształtuje także odbiorców sztuki filmowej.