Kontakt

WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH

ul. Chełmska 21

00-724 Warszawa

tel.: +48 22 841 12 13 - 19

tel.: +48 22 840 00 30 - 39

e-mail: wfdif@wfdif.com.pl

Obrazy - ogólne
WFDiF

DYREKCJA

Dyrektor - Zbigniew Domagalski

Zastępca Dyrektora - Agnieszka Będkowska

Zastępca Dyrektora - Joanna Skierska

Główny Księgowy - Szymon Kalejta

Zakład Laboratorium Filmowe

Kierownik: Małgorzata Roguska

Zakład Zarządzania Nieruchomościami i Środkami Inscenizacji

Kierownik: Krzysztof Ruta

Środki inscenizacji - kostiumy, rekwizyty:

Kierownik: Edyta Adamczuk

Magazyn Rekwizytów

Magazyn Kostiumów

Zakład Postprodukcji

Kierownik: Małgorzata Roguska

Fonoteka: Teresa Kruczek

Dział Produkcji Filmowej i Projektów Edukacyjnych

Kierownik: Anna Ostalska

Biuro Produkcji Filmowej

Biuro Projektów Edukacyjnych

Kontakt dla mediów

Piotr Kozicki

Dział Festiwali, Współpracy z Zagranicą i Obrotu Licencjami
Festivals, International Cooperation and Licenses Department

Kierownik: Marcin Ogiński

Festiwale / Festivals Department

Zakład Zaplecza Technicznego

Kierownik: Piotr Sobański

Sekcja Zaopatrzenia Transportu i Ochrony

Kierownik: Piotr Lisowiec

Archiwum Zakładowe

Kierownik: Karolina Latek 

 

Archiwum Filmowe WFDiF – od 2007 roku weszło w struktury Filmoteki Narodowej w Warszawie (FINA www.fina.gov.pl) - jako Archiwum Filmowe 1 Chełmska