Cykl konferencji - zakończony

CYKL KONFERENCJI - EDUKACJA FILMOWA Z WFDIF

Konferencje odbyły się w 2018 roku. Organizatorem była Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Konferencje odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Terminy:

[28/09] konferencja Edukacja filmowa. Strefa historia.

[26/10] konferencja Edukacja filmowa. Na PLANIE i w TEATROTECE.

[30/11] konferencja Edukacja filmowa. CYFROWO.

 

Konferencje adresowane były do nauczycieli i praktyków edukacji filmowej, którzy chcieli poznać zasoby Wytwórni i możliwości wykorzystania ich potencjału edukacyjnego.

Specjaliści i edukatorzy współpracujący z WFDiF podzielili się doświadczeniami z działań największych projektów, które Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych tworzy i z sukcesem realizuje od 2013 roku. Twórcy filmowi i filmoznawcy przybliżyli najważniejsze zagadnienia związane z produkcją filmową, ze szczególnym uwzględnieniem walorów artystycznych prezentowanych przykładów filmowych.

Każdej konferencji towarzyszyły pokazy filmów wyprodukowanych przez WFDiF oraz spotkania z twórcami. Uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach, warsztatach i oprowadzaniach po wybranych Zakładach Wytwórni.

[28/09]  Konferencja Edukacja filmowa. Strefa historia

Strefa historia dotyczyła wykorzystania w edukacji zasobów filmowych o tematyce historycznej. Historia jako  temat i wyzwanie artystyczne dla twórców filmowych obecna była w programie wykładów, prezentacji, spotkań i projekcji. W programie znalazły się m.in. edukacja na PLANIE FILMOWYM, wystawy WFDiF oparte na filmach historycznych, omówienie pakietów edukacyjnych do filmów z cyklu „Historia w ożywionych obrazach” i „Historia w ożywionych obrazach – Polska Niepodległa”.

[26/10]  Konferencja  Edukacja filmowa. Na PLANIE i w TEATROTECE

Na PLANIE i w TEATROTECE zaprezentowała działania edukacyjne Wytwórni realizowane na warsztatach z różnych dziedzin filmowych, w ramach projektu PLAN FILMOWY. Specjaliści i twórcy przedstawili założenia warsztatów i korzyści jakie płyną z włączenia ich w programy zajęć edukacyjnych. W drugiej części przestrzeń programową Konferencji wypełnił filmowo-teatralny projekt TEATROTEKA.  Uczestnicy mogli poznać walory artystyczne wybranych spektakli pod kątem wykorzystania ich zasobu dramaturgicznego i filmowego w edukacji młodzieży i dorosłych.

 

[30/11]   Konferencja  Edukacja filmowa. CYFROWO

CYFROWO pokazała rolę nowoczesnej technologii w edukacji filmowej szerokiego grona odbiorców. Specjaliści WFDiF podzielili się zaletami i doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem projekcji VR w projekcie PLAN FILMOWY dla zwiedzających.  Zaprezentowany został także projekt DOKUMENT CYFROWO i działania Wytwórni realizowane w ramach digitalizacji najcenniejszych dzieł polskiej szkoły dokumentu oraz wartość artystyczna i edukacyjna tego unikatowego zasobu filmowych dokumentów.

 

Udział w każdej konferencji był bezpłatny.

Informacje: