Nota prawna

Copyright © 2019 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

 

Prawa majątkowe do niniejszej strony internetowej („Strona”), w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy domeny internetowej Strony – przysługują WFDiF i podlegają ochronie prawnej.

Prawa do wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom.

Żadna  część  tych materiałów nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody WFDiF lub innego uprawnionego podmiotu, udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie  z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)  i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.).