Usługi filmowe

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych to nowoczesny ośrodek technologiczny, świadczący pełen zakres usług postprodukcji obrazu i dźwięku. WFDiF posiada laboratorium  filmowe, które jako jedno z niewielu w Europie zajmuje się obróbką materiałów filmowych zarejestrowanych na taśmie 35 mm i 16 mm, studio postprodukcji dźwięku posiadające światowe certyfikacje Dolby Digital i THX, oraz pracownie postprodukcji i rekonstrukcji obrazu.

Wytwórnia to również infrastruktura produkcyjna (hale zdjęciowe, magazyny kostiumów, pomieszczenia produkcyjne, garderoby, rekwizytornie), z której corocznie korzystają setki ekip filmowych.