Cennik

Cennik usług Zakład Zarządzania Nieruchomościami i Środkami Inscenizacji

 

 

Zamówienia

Jeżeli jesteś naszym nowym klientem, pamiętaj by do zamówienia dołączyć następujące dokumenty:

  • Aktualny dokument, potwierdzający działalność: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Kopię decyzji o nadaniu numeru NIP
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon
  • Zamówienie musi być podpisane przez Osobę (lub Osoby) upoważnione, wymienione w dokumentach rejestrowych firmy lub w załączonym do Zamówienia pisemnym pełnomocnictwie lub upoważnieniu.

Uwaga: przy zamówieniu w Zakład Środków Inscenizacji i Hal Zdjęciowych osoba fizyczna powinna posiadać dowód osobisty (pobierana jest kaucja za kostiumy i rekwizyty).

 

Druki zamówień pobierz w formacie pdf

 

Jednocześnie informujemy, że większe zwroty przyjmujemy do godziny 12:30.

W/w zmiany przyczynią się do szybszej i sprawnej obsługi, co zaoszczędzi Państwa i nasz czas.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 

Regulamin Wypożyczalni Środków Inscenizacji WFDiF