Jak przygotować materiały

Wymagania dotyczące przygotowania kasety DAT z gotowym do przepisania na negatyw tonu dźwiękiem filmu przygotowanym przez studio dźwiękowe.

  • nagranie z częstotliwością próbkowania 48 kHz
  • ton referencyjny -18dB ; -20dB
  • puk 1kHz na 48 klatce przed obrazem
  • dźwięk zakodowany w Dolby SR (Lt, Rt)
  • 24klatki/sek.
  • generator 1kHz ; -6dB
  • generator 1kHz ; -6dB

Wymagania dotyczące przygotowania materiałów do naświetlenia negatywu obrazu filmu reklamowego

Jako źródło do naświetlania obrazu wykorzystywane są sekwencje plików graficznych: TIF, DPX.

Pliki można dostarczać na dowolnych zewnętrznych nośnikach danych np. płyta CD, DVD.

Możemy również naświetlać obrazy zapisane na Video HD, SD. Dysponujemy możliwością przepisania z HD, Digital Betacam, Betacam SP, SX, DVcam, miniDV.

Sekwencja plików TIF lub DPX o rozdzielczości: 1828 x 988 , lub 2048 x 1108.

Źródło dźwięku do zgrania stanowią:
DAT z tzw. panoramą czyli rozseparowane ścieżki dźwiękowe + mix referencyjny lub sesja PROTOOLS.
 

Wymagania dotyczące przygotowania materiałów, umożliwiających montaż negatywu obrazu filmu.


Filmy 16 i 35 mm są montowane na podstawie list montażowych tzw. EDL-i (w formacie CMX 3600), przekazanych przez montażystę obrazu filmu. Do ścięcia negatywu obrazu filmu niezbędne jest dostarczenie do Laboratorium na dyskietce lub płycie CD tzw. logowania negatywu z Telekina, w którym wykonywany był transfer materiałów zdjęciowych na nośniki magnetyczne. Montażysta obrazu, razem z EDL-em, powinien przekazać do Laboratorium obraz filmu zapisany na płycie DVD (25klatek/sek), na którym będą zarejestrowane źródłowe Timecode'y i KeyKode'y.

Dla ujęć filmu, które będą skanowane do efektów i teł pod napisy, montażysta obrazu filmu powinien sporządzić osobne EDL-e i dostarczyć je do Laboratorium wraz z opisem efektów i oznaczeniem miejsc ich występowania w filmie.