BATORY POD PSKOWEM

W styczniu 1582 król Stefan Batory zakończył zwycięsko trzecią kampanię przeciwko państwu moskiewskiemu. Car Iwan IV zwany Groźnym poprosił o pokój, zwrócił Polsce zagarnięte wcześniej Inflanty i wyjednał rozejm, za cenę odstąpienia od oblężenia Pskowa.

Obraz Jana Matejki z 1872 roku przedstawia delegację bojarów proszących króla Stefana Batorego o pokój. W rzeczywistości króla nie było wtedy pod Pskowem, pokój został zawarty w zupełnie innym miejscu, ale Mistrz Jan Matejko w swoim dziele przedstawia syntezę wojen z Moskwą, zakończonych rozejmem z 1582 roku. Film opowiada o tych zdarzeniach i ich głównych bohaterach.

Obraz jest eksponowany na Zamku Królewskim w Warszawie.

Scenariusz i reżyseria: Marek Brodzki 

Zdjęcia: Arek Tomiak PSC

Scenografia: Marek Warszewski 

Kostiumy: Katarzyna Lewińska

Charakteryzacja: Janusz Kaleja

Montaż: Wojciech Janas 

Dźwięk: Andrzej Lewandowski, Karol Mańkowski

Kierownik produkcji: Andrzej Besztak

Producent: Włodzimierz Niderhaus

Obsada: Piotr Michalski, Igor Kujawski, Sergiej Kriuczkow, Dawid Zawadzki, Jacek Grondowy, Arkadiusz Smoleński, Gracjan Kielar

Czas: 12 minut

Rok produkcji: 2016