Send the script

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania drogą mailową swoich scenariuszy i projektów filmowych do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

 

Poniżej zamieszczamy informację o formie, elementach i zawartości merytorycznej materiałów, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu przesyłanym do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

 

 • Scenariusz powinien spełniać wymagania techniczne (zgodnie z informacją zawartą punkcie „Przygotowanie scenariusza”);
 • do scenariusza lub projektu filmowego powinny być dołączone treatment i streszczenie;
 • do scenariusza lub projektu filmowego powinna być dołączona szczegółowa informacja o historii projektu (czy był  zgłaszany na konkursy scenariuszowe? Czy autor ubiegał się o stypendium scenariuszowe/dofinansowanie rozwoju projektu i czy takie dofinansowanie otrzymał itp.);
 • do scenariusza lub projektu filmowego powinna być dołączona szczegółowa informacje o własności praw autorskich do scenariusza oraz nota copyright (© imię i nazwisko rok ) na stronie tytułowej;
 • do scenariusza lub projektu filmowego powinien być dołączony życiorys zawodowy autora.

 

Przygotowanie scenariusza

 

Preferowane jest zachowanie poniższego układu:

 • Strona tytułowaimię i nazwisko autora/ współautorów, kontakt, nota copyright;
 • każda scena zaczyna się od nagłówku pisanego wielkimi literami od lewej, np.

 WN (wnętrze)/PL (plener)/ATELIER. NAZWA SCENY/LOKALIZACJA - DZIEŃ/NOC (ew. ZMIERZCH/ ŚWIT);

 • czcionka Courier lub Courier New 12;
 • interlinia 1,5;
 • numery scen;
 • numery stron, strony scenariusza numerujemy u góry kartki, po prawej stronie, rozpoczynając numerację od strony drugiej, nie numerujemy strony tytułowej;
 • opis akcji piszemy przez całą szerokość linijki od lewej strony, nie justujemy;
 • kiedy postać pojawia się w didaskaliach po raz pierwszy piszemy jej imię wielkimi literami, w nawiasie wpisując jej wiek.

 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych zastrzega prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia scenariuszy i projektów  filmowych.

 

Jeśli chcą Państwo przygotować się do napisania scenariusza filmowego, zachęcamy do sięgnięcia do literatury przedmiotu. Polecamy książkę Macieja Karpińskiego „Niedoskonałe odbicie. Warsztat scenarzysty filmowego”.  Równocześnie informujemy, że wiele interesujących  pozycji bibliograficznych można nabyć w sali edukacyjnej "Filmowa", mieszczącej się na terenie Wytwórni przy Chełmskiej 21, m.in.:

„Format scenariusza filmowego” – Martin Shabenbeck,

„Jak napisać scenariusz filmowy” – Russin Downs

„Czy będzie z tego dobry film?" - Lucy Scher

„Podróż autora” - Christopher Vogler

Polecamy również uczestnictwo w projekcie edukacyjnym WFDiF „Wytwórnia scenariuszy” skierowanym do osób chcących profesjonalnie przygotować się do pracy scenariopisarza.

 

Zapraszamy serdecznie do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: Show email