WFDiF partnerem konferencji Association of Adaptation Studies

W dniach 5-7.06. na Uniwersytecie Szczecińskim odbędzie się doroczna międzynarodowa konferencja współorganizowana przez międzynarodowe stowarzyszenie badaczy adaptacji filmowych Association of Adaptation Studies pod tytułem „Time and Space in Adaptation”. 

Partnerami konferencji jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz platforma 35mm.online, a jedną z współorganizatorek konferencji jest Anna Gutowska (Dział Nowych Projektów WFDiF). 

Jest to pierwszy raz, kiedy konferencja AAS odbywa się w Polsce. Będzie w niej uczestniczyć ok. 90 naukowców i badaczy adaptacji z całego świata.
 

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy czasowości i przestrzenności oraz ich związku z adaptacją.

Przyjmując za punkt wyjścia prowokacyjny komentarz George'a Bluestone'a „powieść ma trzy czasy, film tylko jeden. Z tego wynika prawie wszystko, co można powiedzieć o czasie w obu mediach” (1957: 48), chcielibyśmy zbadać, w jaki sposób różne konfiguracje czasu i przestrzeni wpływają na adaptację, rozumianą zarówno jako produkt, jak i proces.

 

Strona konferencji:
https://aas2024.usz.edu.pl/

Strona Association of Adaptation Studies:
https://www.adaptation.uk.com/

O konferencji opowiadają organizatorki dr Barbara Braid oraz prof. Beata Zawadka
https://niusradio.pl/podcasty/3239-rozmowa-dnia-dr-barbara-braid-i-prof-beata-zawadka