FILM WORKSHOPS

The MOVIE SET Project includes workshops which are activities both theoretical and practical in nature and are conducted by specialists engaged in the film industry who have experience in the field of education.

The workshops are intended for various age groups. Their aim is developing interest in film art and exploring the various professions involved in the film industry.

Workshops are conducted in Polish.

Workshop - block

PROSTO Z PLANU !

Zajęcia filmowe, których bazą są projekcje materiałów making of  nagrane na planach różnych produkcji filmowych. Twórcy i specjaliści filmowi prosto z planu opowiadają o swojej pracy i o tajnikach powstawania filmów. Uczestnicy zajęć poznają zawody i pojęcia filmowe oraz biorą udział w multimedialnych zadaniach. Podczas zajęć prezentowane są także wybrane atrybuty pracy filmowców.

SPOTKANIA I PROJEKCJE

Projekcja filmów dokumentalnych zrekonstruowanych w ramach realizowanego przez WFDiF projektu „Dokument Cyfrowo” (www.dokumentcyfrowo.pl), połączona z komentarzem, filmoznawcy, lub specjalistów WFDiF  zajmujących się rekonstrukcją obrazu i dźwięku.

WARSZTAT KOSTIUMY

Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się -  kim jest Kostiumograf, na czym polega jego praca  i jak powstają kostiumy do filmów. Celem warsztatu jest wstępne zapoznanie młodych ludzi z problematyką kostiumu, a w tym - przede wszystkim – kostiumu filmowego. Podczas części praktycznej zadaniem uczestników będzie wyobrażenie sobie i zaprojektowanie całej postaci ze szczególnym uwzględnieniem jej kostiumu - detali, ewentualnie charakterystycznych dla niej rekwizytów.

WARSZTAT SCENOGRAFIA

Uczestnicy warsztatu będą mogli m.in. dowiedzieć się – kim jest Scenograf, na czym polega jego praca  i jak powstaje scenografia do filmów. Część pokazowa zilustrowana jest przykładami prac scenograficznych, a w części praktycznej samodzielne działanie twórcze,  za pomocą prostych materiałów plastycznych wykreowane zostaną makiety scenografii, które po zakończeniu warsztatu mogą posłużyć do dalszych działań, np. do nakręcenia filmu techniką animacji poklatkowej.

WARSZTAT CHARAKTERYZACJA

Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się -  kim jest Charakteryzator, na czym polega jego praca na planie filmowym i jak się do niej przygotowuje. Warsztaty zilustrowane są przykładami metamorfoz oraz częścią pokazową. Każdy uczestnik pod okiem prowadzącej będzie miał możliwość wykonania efektu charakteryzacji.

WARSZTATY AKTORSKIE

Forma warsztatu i dyskusji oparta na realizacji przez uczestników prostych zadań aktorskich pod kierunkiem prowadzącego. Kanwą zajęć jest warsztat pracy aktora.

WARSZTAT STORYBOARD

Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się - kim jest i jak pracuje Storyboardzista oraz jak powstaje i do czego potrzebny jest storyboard. W części pokazowej i praktycznej warsztatu w ruch pójdą materiały i narzędzia. Każdy uczestnik, pod okiem prowadzącego będzie mógł narysować fragment storyboardu na podstawie omówionej sceny.