KONSULTACJE SPOŁECZNE – STREFA EDUKACJI FILMOWEJ

KONSULTACJE SPOŁECZNE – STREFA EDUKACJI FILMOWEJ – EDUKATORIUM Z PARKIEM FILMOWYM

 

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie w związku z pracami nad projektem stworzenia Strefy Edukacji Filmowej i budowy Edukatorium z Parkiem Filmowym zaprasza lokalną społeczność oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców jak i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu wypracowanie ostatecznego kształtu projektu.

Konsultacje prowadzone są w okresie 3 – 12 czerwca 2024 r. zarówno w formie online jak i bezpośredniego kontaktu z zainteresowanymi uczestnikami.

Przedmiotem projektu i konsultacji jest planowane stworzenie Strefy Edukacji Filmowej zlokalizowanej na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (ul. Chełmska 21). Strefa Edukacji Filmowej stanowić będzie pierwszy etap kompleksowego, wieloetapowego projektu rozwoju inwestycyjnego WFDiF, dotyczącego  multifunkcyjnego zagospodarowania terenu Wytwórni.

Z materiałami opisowymi projektu, tj.:

- ogólnym zakresem projektu

- planowaną ofertą kulturalno-edukacyjną

- założeniami rezultatów projektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 
z niepełnosprawnościami

można zapoznać się na stronie internetowej WFDiF (KONSULTACJE SPOŁECZNE – STREFA EDUKACJI FILMOWEJ | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (wfdif.pl); Aktualności | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (wfdif.pl); BIP - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie - Strona główna (wfdif.com.pl); BIP - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie - Ogłoszenia (wfdif.com.pl)) oraz w siedzibie przy ul. Chełmskiej 19/21 w Warszawie (recepcja - parter) w godz. 9.00 – 15.00.

W ramach trwających konsultacji społecznych uwagi, wnioski i propozycje można przekazywać za pomocą załączonego formularza konsultacyjnego przekazanego:

  • bezpośrednio w siedzibie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 19/21 (recepcja - parter) w godz. 9.00 – 15.00.

  • pocztą tradycyjną na adres: 
    Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 
    ul. Chełmska 21
    00-724 Warszawa
  • na adres e-mail WFDiF: Show email 

  • poprzez interaktywną formę ankiety: https://forms.gle/YqEeSKpLbrx1db1h9 

 

Otwarte ogólnodostępne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w siedzibie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21 (sala nr 1, budynek nr 3).

Prowadzone działania partycypacyjne obejmują również konsultacje zaproponowanych rozwiązań w zakresie dostosowania rezultatów projektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami.

Obok uwzględnienia tego elementu w treści formularza konsultacyjnego dedykowane spotkanie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz organizacjami działającymi na ich rzecz odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) 
o godz. 10.00 w siedzibie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21 (sala nr 1, budynek nr 3).

Konsultacje społeczne prowadzone są w ramach przygotowania projektu pn. Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21 ETAP I – STREFA EDUKACJI FILMOWEJ – EDUKATORIUM Z PARKIEM FILMOWYM.