Ankieta: Policzone i Policzeni 2024!

Udostępniamy ankietę! 

Policzone i Policzeni 2024! Artyści, Twórcy i Wykonawcy w Polsce.

Zachęcamy, włącz się aktywnie w badania!

Ankieta dotyczy wprowadzenie w życie Ustawy o zawodzie artysty. Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS, na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod kierownictwem profesor Doroty Ilczuk prowadzi prace badawcze, mające na celu doprecyzowanie i domknięcie procesu wprowadzenia ustawy w życie.

Aby wprowadzane zmiany miały odniesienie do rzeczywistości, niezbędne jest przeprowadzenie badania, które pozwoli zdiagnozować aktualną sytuację.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Jej wypełnienie potrwa około 20 minut. Jeśli uznasz, że artystki i artyści, twórczynie i twórcy zasługują na głos, UDOSTĘPNIJ INNYM ankietę i pokaż, że SIĘ LICZYSZ.

Ankieta będzie aktywna do 15 maja 2024.

https://liczymysie.webankieta.pl/